• NIVaM online vzdelávanie

     

    Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) realizuje online vzdelávania vo virtuálnom vzdelávacom prostredí Moodle. 
    Do tohoto online portálu majú prístup iba účastníci vzdelávania, ktorí sa zaregistrujú a prihlásia na vzdelávanie cez náš  centrálny informačný systém.